Massage

Binnen de salon pas ik een combinatie toe van twee verschillende soorten massage: de klassieke massage en sportmassage. De klassieke massage werkt vooral op ons lymfestelsel en werkt voornamelijk ontspannend door middel van strijkbewegingen. 

Sportmassage is een type massage dat zowel toegepast kan worden op een sporter als op een niet-sporter. Het accent tijdens de massage ligt op het losmaken van pijnlijke, gespannen en/of oververmoeide spieren. Denk hierbij aan pijnlijke kuiten na het hardlopen, gespannen schouders wegens stress of rugklachten door een verkeerde lichaamshouding. Een sportmassage kan dan ook gevoelig zijn, maar zal achteraf als zeer effectief ervaren worden. De doorbloeding in de spier neemt toe en de afvalstoffen worden afgevoerd. Hierdoor wordt het herstelproces van de spier versneld.

 

Ervaar je geen last aan de spieren, maar ben je toe aan een stevige massage? Dan is sportmassage ten alle tijden ook geschikt. Naast het effect op de spieren, zal de massage ook een algeheel ontspannend effect geven op de psyche. 

 

De intensiteit van de massage pas ik onder andere aan op de bouw, de klachten en de wensen van de cliënt.